Amazone agriculture
Isaria
Pichon
Tehnos
Kongskilde
AGRO doprava
OPaLL AGRI
Strautmann
Dondi
Carrarospray
Land Pride
Amazone komunal

Podmítače a kypřiče

Těžké talířové brány Amazone Certos

Těžké talířové brány Amazone Certos

Tažené diskové brány Certos TX se středovým podvozkem pronikají díky velkým diskům o průměru 660 mm až do hloubky 20 cm a zapracovávají bez ucpávání i velké množství organického materiálu. Půda se navíc intenzivně kypří a promíchává.

Kompaktní diskové brány Amazone Catros

Kompaktní diskové brány Amazone Catros

Kompaktní diskové brány Catros představují ideální řešení pro mělkou přípravu půdy s jejím intenzivním promícháváním. Díky nízké náročnosti na výkon traktoru v rámci pracovního záběru od 2,5 do 12 m lze dosahovat velmi vysoké pojezdové rychlosti, a tudíž i velkého plošného výkonu – při současně velmi ekonomickém provozu a neuvěřitelně nízké spotřebě paliva.

Radličkové kypřiče Amazone Cenius

Radličkové kypřiče Amazone Cenius

Modelová řada kypřičů Cenius zahrnující nesené kypřiče (Cenius) i tažené kypřiče (Cenius-2T/Cenius-2TX) s pracovním záběrem od 4 m do 8 m přináší správné řešení pro téměř veškeré zemědělské podniky. Díky široké paletě různých variant vybavení lze uspokojit téměř veškeré požadavky a současně zajistit perfektní pracovní výsledek.

Kypřiče Amazone Centaur

Kypřiče Amazone Centaur

Kombinace kypřiče s diskovými branami Centaur s pracovním záběrem od 3 m do 5 m se používá jako multifunkční nářadí na přípravu půdy, které je určené pro mělkou podmítku, základní přípravu půdy i pro kypření půdy do hloubky ornice. Centaur zajistí spolehlivé, intenzivní promíchání posklizňových zbytků s půdou v jakékoliv pracovní hloubce i na plochách, na nichž leží nesklizená sláma.

Prospekty ke stažení

Rotační brány a kypřiče Amazone KE,KX,KG

Rotační brány a kypřiče Amazone KE,KX,KG

Rotační brány KE optimálně pracují v zoraném terénu a na polích obdělaných kypřičem. Díky značné výšce rámu, absolutně hladké spodní části vany a dlouhým hřebům je zajištěna vysoká světlá výška, takže se stroj může bez problémů pohybovat i v půdě s velkými hroudami. Velmi robustní rotační kypřič KG udržuje nastavenou pracovní hloubku i na těžkých půdách nezávisle na tom, zda se půda oře, kypří nebo vůbec neobdělává, protože hřeby ,,naostro" se samy zakusují do půdy. Hřeby ,,naostro" rozrušují půdu odspodu a nevznikají tak žádné usmýkané roviny.

Prospekty ke stažení

Polní válce Amazone AW

Polní válce Amazone AW

Obecně je polní válec univerzálním strojem pro profesionální zemědělský podnik. Je použitelný pro válení po minimalizačním setí, přes přípravu seťového lože až po drcení hrud. Polní válec AW je ve všech pracovních šířkách dostupný s kruhy Cambridge. Polní válec se výborně hodí pro válcování po setí do těžkých a lehkých půd.

Kompaktory OPaLL-AGRI Saturn III

Kompaktory OPaLL-AGRI Saturn III

Kombinované kypřiče SATURN III jsou představitely progresivní technologie pro dokonalou předseťovou přípravu půdy. Vhodnou kombinací pracovních orgánů je docíleno vytvoření stejnorodého seťového lože během jednoho přejezdu pole. Přední drobící válce doplněné srovnávací lištou urovnávají a mísí povrchovou vrstvu. Dvě řady šípových radliček v kypřící části umožňují dokonale mělce a přesně zpracovávat seťové lože. Radličky jsou proti případnému přetížení jištěny pružinovým mechanizmem nebo střižným šroubem. Zadní drobící válce doplněné srovnávací lištou rozbíjejí a drobí hroudy a skývy a srovnávají nepravidelnosti povrchu. Těžké Crosskill válce zaručují opětovné utužení půdy. Vpředu stroje jsou umístěny kypřiče stop tahače s automatickým jištěním.

Prospekty ke stažení