Amazone agriculture
Isaria
Pichon
Tehnos
Kongskilde
AGRO doprava
OPaLL AGRI
Strautmann
Dondi
Carrarospray
Land Pride
Amazone komunal

Výsledky testování stroje Cirrus 4003-2

Specializovaný německý časopis „dlz“ zveřejnil zprávu z testování stroje společnosti Amazone Cirrus 4003-2 s jednodiskovými secími botkami RoTeC pro. Testovací jízda byla koncipována tak, aby zařízení bylo připraveno pro jízdu a následně se jeho pomocí oselo pole. Pouze naplnění stroje osivem proběhlo předem.

Po všeobecné prezentaci stroje a jeho vybavení se pozornost přenesla na kalibraci prováděnou pomocí TwinTerminal 3.0 a provoz stroje v automatickém režimu GPS s funkcí AutoPoint. Ukázka stroje v praxi demonstrovala výhody velmi jednoduchého a účinného provozu počínaje najetím na souvrať, až po plně automatické přenastavení spínacích časů funkce AutoPoint  při jízdě na souvrati.

Pozitivně hodnocena byla zejména propracovaná koncepce stroje, včetně disků, botek, pohodlného a rozsáhlého ovládání ISOBUS s funkcí GPS a AutoPoint, vysoká výkonnost a dobrá ovladatelnost.

Při jízdě na poli bylo zjištěno, že kvalita práce botek byla při pomalejší jízdě nižší. Tato skutečnost byla v hodnocení posléze označena za negativní aspekt. Ovšem nejedná se o kritiku samotného stroje Cirrus: skutečnost, že kvalita práce je dána rychlostí jízdy, je spíše předurčena systémovým problémem souvisejícím s pasivním zpracováním půdy.

Závěry z testování:

„Díky vysoké pojezdové rychlosti, až 16 km/h, a velkému zásobníku na osivo je výsev velice efektivní a vyžaduje použití sice výkonného, ale poměrně lehkého traktoru oproti neseným secím strojům."

Komentář společnosti Amazone:
Secí botky RoTeC jsou způsobilé pro setí při rychlosti až 16 km/h. Dvoudiskové secí botky TwinTeC+ jsou vhodné pro setí při rychlostech dosahujících až 20 km/h. Co se týče požadavků na výkon traktoru, stroj Cirrus 4003-2 je více než konkurenceschopný. Někteří konkurenti uvádějí nižší požadavek na výkon traktoru. Ale pokud je výkon traktoru nedostatečný, je příprava secího lože kvůli nedostatečné pojezdové rychlosti horší. Příprava půdy je méně intenzivní než s využitím aktivní přípravy půdy. Tuto skutečnost je třeba zohlednit zejména při práci ve velmi svažitém terénu, na těžkých půdách a v případě nedostatečného výkonu traktoru.
Stroj Cirrus lze objednat bez sady disků. Tím se i dále snižuje požadavek na výkon traktoru.
Je třeba zmínit pneumatiky AMAZONE Matrix s nízkým valivým odporem! Oproti neseným secím strojům spočívá výhoda tažených systémů v tom, že lze použít menší/lehčí traktor. V důsledku toho se zátěž působící na půdu lépe rozloží a bude tedy částečně i nižší. Výkonnost vzrůstá díky vyšší pojezdové rychlosti a větším zásobníkům na osivo.

„U stroje Cirrus 6003-2 a 6003-2 C lze také použít dvoudiskové secí botky TwinTeC+ jako alternativu k systému RoTec pro."

Komentář společnosti Amazone:
Se secími botkami TwinTeC+ jsou nabízeny i stroje Cirrus 3003 Compact, Cirrus 4003-2 a 4003-2C.

„Oj je teleskopická, aby bylo možné dosáhnout malého úhlu otáčení i se širokými trak-tory nebo s dvojitými pneumatikami."

Komentář společnosti Amazone:
Stroje s pracovním záběrem 3 m až 6 m lze kombinovat s traktory širokými až 4 m. Díky tomu lze tedy použít i traktory s dvojitými pneumatikami. Pokud nejsou použity dvojité pneumatiky, pak lze oj zkrátit, aby bylo dosaženo maximální manévrovatelnosti stroje.

Na souvrati se dvě prostřední pneumatiky automaticky zdvihnou, aby nedošlo
k proklouznutí. Díky standardnímu použití pneumatických brzd […]  můžete jet po poli s naplněným zásobníkem rychlostí až 40km/h."

Komentář společnosti Amazone:
Tento bod byl pro tisk zásadní, a proto se tato výhoda v textu několikrát zdůraznila. Musíme uvést, že konkurence také nabízí průběžné nápravy, u nichž se daná jednotka nezvedá. Tím dochází k prokluzu a nestabilní jízdě na hrbolatých a nerovných komunikacích. U konkurence můžeme najít i jiné stroje, u kterých se střední část nezvedá, ale je možné prostřední pneumatiky, v případě nerovnosti, sklopit směrem nahoru díky torznímu stabilizátoru. To však neřeší problém s prokluzováním při těsném otáčení na poli.
Pneumatické brzdy představují standardní položku v ceníku zařízení Cirrus pro německý trh. Pro mezinárodní trh jsou brzdy dostupné v pneumatickém, případně hydraulickém provedení. Jízda po silnici rychlostí
40 km/h s plným zásobníkem je jedinečným prodejním argumentem. Je to možné díky radiálnímu profilu a široké styčné ploše pneumatik Matrix.

„Hydraulicky poháněný ventilátor zajišťuje požadovaný proud vzduchu. Maximální průtok oleje 28 l/min je dostačující."

Komentář společnosti Amazone:
Díky novému velkému vstupu, plastovému krytu a lopatkovému kolu, které je poháněno přímo motorem (bez převodovky) je ventilátor stroje Cirrus velmi tichý a jeho provoz je rovněž velice ekonomický. Konkurence většinou uvádí u svých strojů požadovaný průtok oleje vyšší než 30 l/min, přičemž je někdy nutný dokonce průtok překračující objem 40 l/min.

„Kalibrace se provádí buď prostřednictvím terminálu nebo – a to je doporučeno – se využije  TwinTerminal."

Komentář společnosti Amazone
TwinTerminal kalibraci velmi usnadňuje. Konfigurace se provádí v kabině (výsevek, plocha pro kalibraci, atd.) a kalibrace se provádí přímo na stroji. Při testu byl TwinTerminal tiskem velmi dobře přijat. Zákazníci tento jedinečný prodejní argument také velmi ocenili.

„Díky funkci SectionControl a AutoPoint běží secí stroj téměř plně automaticky."

Komentář společnosti Amazone:
Práce provedená zařízením pomocí funkce GPS a AutoPoint byla tiskem velmi příznivě přijata především díky jednoduchosti přípravy a obsluhy systému. Tyto skutečnosti se rovněž odrážejí v článku.
Pracovali jsme se stroji Cirrus 4003-2 a John Deere s terminálem GreenStar 3. Tento terminál neumí ukládat spínací časy generované funkcí AutoPoint, ale pouze je zobrazuje. Z tohoto důvodu doporučujeme ještě využívat signálu RTK, aby se kompenzoval vliv pohybu satelitů. Navíc byl použit i systém AmaTron 3, který mimo jiné zobrazuje asistenční systém řízení při funkci AutoPoint.
A samozřejmě se v systému AmaTron 3 ukládají spínací časy.
Ale terminály, které neumí časy ukládat, je přesto mohou zobrazovat. Tyto časy se musí následně ručně zadat do menu ovládacího systému ISOBUS. To je mnohem přesnější, snadnější a rychlejší postup než extrapolace nadbytečně osetých ploch na souvrati. To lze určitě použít jako argument při obchodním jednání i v případě, kdy terminál neumí časy uložit automaticky.
Funkce AutoPoint funguje také se softwarem Section Control od jiných výrobců. Pokyny najdete
v Informacích o produktu AutoPoint (č. 495 ze dne 11.07.2017)

„Umožňuje zobrazení téměř všech rytmů řazení kolejových řádků, včetně dvojitých kolejových řádků nebo asymetrických kolejových řádků."

Komentář společnosti Amazone:
Díky novému segmentovému distribučnímu systému ve výstupní části dokáže stroj Cirrus 4003-2 zobrazit celou řadu řazení kolejových řádků: 12, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, a 44 m.
Po nastavení na terminálu se při tvorbě kolejového řádku automaticky sníží výsevek.
Pomocí segmentového distribučního systému lze vytvářet i asymetrické kolejové řádky. Zde lze také odpovídajícím způsobem snížit výsevek.

V případě zájmu zákazníka lze nainstalovat joystick Amapilot+, např. za účelem přímého řízení tlaku secí botky, rychlosti setí nebo značení průjezdu po poli."

Komentář společnosti Amazone:
Skutečnost, že joystick AmaPilot+ dokáže přímo kontrolovat určité funkce – pomocí cirkulace oleje
a elektrohydraulických ventilů – určitě zaujme. Ale to není všechno. AmaPilot+ lze využít i k aktivaci konkrétních spínačů stroje, které se jinak musí obsluhovat prostřednictvím terminálu. Funkce se následně provede jako obvykle prostřednictvím řídicí jednotky traktoru
. Díky multifunkčnímu joysticku lze funkce přiřadit až k 32 pozicím.
T
o se může hodit zejména při práci s dotykovým terminálem a na nerovném terénu. V takovém případě je jednodušší stisknout tlačítko na multifunkčním joysticku než ikonku v menu. Použití multifunkčního joysticku se také doporučuje u velmi malých terminálů ISOBUS s malým displejem a nedostatečným počtem ovládacích bodů (ikon) v menu. Joystick AmaPilot+ lze použít i u strojů jiných výrobců, jelikož je kompatibilní se terminály ISOBUS, i s jinými systémy.

„Secí stroj Cirrus je náročný, pokud jde o počet použitých hydraulických ventilů."

Komentář společnosti Amazone:
Toto tvrzení je pravdivé pouze ve srovnání s nesenou variantou určenou pro aktivní zpracování půdy. Ve srovnání s taženými secími stroji nabízenými konkurencí nejsou secí stroje Cirrus vůbec náročné.
Minimum: 1 dvojčinný rozvaděč = pojezdové ústrojí/znamenák, 1 dvojčinný r. = tlak pro skládání/disky/botky, 1 jednočinný r. = ventilátor, 1 beztlaká zpátečka,
Volitelné: 1 dvojčinný r. = crushboar (srovnávací lišta), 1 jednočinný r. = plnicí šnek
U konkurence jsou vyžadovány minimálně 3 až 4 dvojčinné rozvaděče a maximálně až 6 dvojčinných rozvaděčů.
Kvůli vyššímu počtu potřebných rozvaděčů u některých strojů se za příplatek nabízí systémy load sensing, které jsou elektrohydraulicky řízeny prostřednictvím terminálu.