Amazone agriculture
Isaria
Pichon
Tehnos
Kongskilde
AGRO doprava
OPaLL AGRI
Strautmann
Dondi
Carrarospray
Land Pride
Amazone komunal

Těžké talířové brány Amazone Certos

Kategorie: Podmítače a kypřiče

Tažené diskové brány Certos TX se středovým podvozkem pronikají díky velkým diskům o průměru 660 mm až do hloubky 20 cm a zapracovávají bez ucpávání i velké množství organického materiálu. Půda se navíc intenzivně kypří a promíchává.

Výkonné univerzální nářadí

Velké kompaktní diskové brány Certos TX nacházejí široké spektrum využití, od kultivace strniště, přes středně hluboké zpracování půdy a přípravu seťového lože až po rozorávání luk, pastvin či úhoru. Certos TX tak představuje výkonné univerzální nářadí.
V provedení s pracovním záběrem 4, 5, 6 a 7 m nabízí AMAZONE brány Certos TX ve čtyřech variantách pro zemědělské podniky s různou plošnou strukturou. Díky integrovanému středovému podvozku disponují brány Certos TX velkým rejdem a jsou vybavené pneumatickými brzdami, tudíž má Certos TX schválení pro jízdu po silnici do 40 km/h.
Fakultativně nabízený balíček GreenDrill umožňuje výsev meziplodin a provádění intenzivní přípravy půdy během jedné pracovní operace, čímž lze brány Certos TX využívat ještě efektivněji.

PŘEHLED MODELŮ

Diskové brány Certos

Hlavní argumenty pro (kompaktor) Certos TX:

  • Velký rejd díky středovému podvozku a vysoký plošný výkon díky pojezdové rychlosti až 15 km/h.
  • Intenzivní, komplexní promíchávání obdělaného půdního horizontu až do hloubky 20 cm. Vysoká průchodnost terénem.
  • Optimální příprava seťového lože i na těžkých půdách.
  • Velká vzdálenost mezi disky a válcem garantuje optimální urovnání půdy.
  • Lze zapracovávat velké množství kukuřičné slámy, posklizňových zbytků slunečnice a meziplodin.
  • Široká paleta utužovacích válců do jakýchkoliv pracovních podmínek.
  • Možnost vybavení nástavbovým secím strojem GreenDrill pro výsev jemného osiva a meziplodin.

Průměr disků kompaktních diskových bran má rozhodující vliv na pracovní hloubku a kvalitu prováděné práce. Přední řada velkých ozubených disků (kompaktoru) Certos TX o průměru 660 mm je nastavena pod úhlem 22 stupňů, což umožňuje velmi agresivní pracovní výkon. Stroj tak za sebou zanechává i na těžkých půdách velmi kompaktní pracovní obraz a současně se zvyšuje intenzita vnikání disků do půdy. Velká vzdálenost mezi diskem a válcem garantuje opětovné urovnání půdy a její optimální utužení následujícím válcem.
Pracovní hloubka od 7 cm do 20 cm umožňuje široké spektrum použití bran od kultivace strniště, přes přípravu seťového lože až po středně hlubokou přípravu půdy. Pomocí (kompaktoru) Certosu TX lze ovšem provádět i rozorávání luk a úhoru. A to vše se stejnou kombinací disků.

Bezúdržbová, extra velká ložiska disků s integrovaným kluzným kroužkovým těsněním

Uložení disků u kompaktoru Certos TX je zvlášť robustní a opatřené mazivem na celou dobu životnosti. Tím se údržba a náklady s ní spojené snižují na minimum.
Každý disk je jednotlivě zavěšený na rámu pomocí elastických silentbloků. Tak může každý vypouklý disk bran Certos individuálně kopírovat povrch terénu, takže se stopy nezasypávají, nýbrž skutečně aktivně obdělávají. I v případě nerovností povrchu obdělávané půdy tak lze provádět rovnoměrně hlubokou přípravu půdy v celé šířce pracovního záběru. Jednotlivé zavěšení disků současně umožňuje optimální průchodnost velkým množství organické hmoty.
Vzdálenost jednotlivých disků je zvolena tak, aby byla i v případě velkého množství posklizňových zbytků zajištěna optimální průchodnost nářadí terénem. Přesazení se u disků nemusí nastavovat, protože je v případě pracovní hloubky od 7 cm zajištěno celoplošné obdělávání půdy.