Amazone agriculture
Isaria
Pichon
Tehnos
Kongskilde
AGRO doprava
OPaLL AGRI
Strautmann
Dondi
Carrarospray
Land Pride
Amazone komunal

Rozmetadla minerálních hnojiv Amazone ZA-TS

Kategorie: Rozmetadla minerálních hnojiv

Rozmetadlo pro velké výměry ZA-TS určené pro pracovní záběry od 18 do 54 m disponuje přesným rozmetacím systémem s integrovaným zařízením na hraniční rozmetání AutoTS. Díky funkci hraničního rozmetání AutoTS lze spolehlivě vytvářet rozmetací obrazy s příkrou hranou dopadu rozmetaného hnojiva a tím vytvářet optimální podmínky pro růst kultur až téměř na hranici pole.

Přehled modelů

Tabulka rozmetadel ZA-TS

Nesené rozmetadlo ZA-TS a tažené rozmetadlo ZG-TS nabízíme se zásobníkem o objemu od 1.400 l do 8.200 l a s vybavením novým rozmetacím agregátem TS. Pomocí rozmetacího agregátu TS lze dosahovat pracovního záběru až 54 m a současně vynikajícího rozmetacího obrazce při hraničním rozmetání, takže rozmetadla ZA-TS a ZG-TS vybavená systémem ISOBUS patří k absolutně nejvýkonnějším strojům.

Spolehlivá váha, přesné systémy pro hraniční rozmetání AutoTS a ClickTS, i komfortní technika Argus Twin a celá řada dalších volitelných variant vybavení pasují tato rozmetadla mezi nejmodernější techniku ve své třídě.

„Ten, kdo pracuje ve svažitém terénu nebo používá hnojivo s velmi rozdílnými vlastnostmi či musí bojovat s velmi velkým pracovním záběrem při rozmetání hnojiva se špatnými letovými vlastnostmi, jistě přivítá přesný rozhoz u těchto rozmetadel.“
(dlz agrarmagazin – Trvalý test rozmetadel ZA-TS 3200 Profis Hydro · 02/2017)

„Rozmetané množství u rozmetadla s váhou bylo vždy přesné. Líbil se nám příčný i podélný rozhoz hnojiva.“
(dlz agrarmagazin – Trvalý test rozmetadel ZA-TS „Weitwurfmeister“ · 01/2016)

  • Přesné rozmetací obrazce v případě pracovního záběru do 54 m
  • Sériová komunikace ISOBUS s nejmodernějšími ovládacími terminály
  • Kontrola a regulace rozmetané dávky díky váze 200-Hz dodávané na přání
  • Systém Soft Ballistic System pro (SBS pro) pro zvlášť šetrné dávkování hnojiva
  • AutoTS a ClickTS, systémy pro hraniční rozmetání zaintegrované v kotoučích, elektrické nebo manuální
  • Systém zavádění kompatibilní se systémem Argus, s maximálním výkonem až 650 kg/min. a 50 ha/h.
  • Čechrač s elektrickým pohonem garantující šetrné dávkování hnojiva, s automatickým vypínáním
  • Automatické nastavení příčného rozhozu pomocí systému Argus Twin, který představuje snad nejkomfortnější způsob rozmetání
  • Kompaktní krycí plachta zajišťující bezpečné uzavření zásobníku i snadnou manipulaci
  • Servis pro aplikaci hnojiv, vysoce kvalitní a jedinečný servis s více než 25letými zkušenostmi

Přehled rozmetadel ZA-TS

Dodatečné zvětšení nástavby

Za účelem dodatečného zvětšení objemu zásobníku rozmetadla ZA-TS nabízí společnost AMAZONE pro nástavby S a L vhodné zvětšení nástavby. Objem zvětšení nástavby činí 600 l pro nástavby S, popř. 800 l pro nástavby L. Samozřejmě, že lze na zvětšení nástavby namontovat krycí plachtu. Objem zásobníku se tak může zvětšovat s růstem zemědělského podniku či s výkonem používaného traktoru.

Zkouška dávky není nutná. Zadejte rozmetané množství a vyrazte!
Snadněji to nejde.

Systém vážení přináší kontrolovaný komfort a vyšší bezpečnost. Online, pomocí dvou odvažovacích jednotek 200 Hz stanoví různé vlastnosti rozmetaného materiálu, a to s vysokou přesností. Automaticky porovnává skutečné nadávkované množství s množstvím požadovaným. Identifikují se odchylky sypných vlastností hnojiva, například u heterogenního minerálního hnojiva, a rozmetadlo se automaticky znovu nastaví pomocí elektricky ovládaných dávkovacích hradítek. Kromě toho se za účelem analýzy aplikace živin na dané výměře přesně dokumentuje nadávkované množství hnojiva. Pro vyvážené dávkování živin lze dávkované množství změnit stisknutím tlačítka na terminálu ISOBUS.

Další vychytávky, co vás nadchnou:

Senzor náklonu do velmi svažitého terénu
Kombinace senzorů monitorujících sklon a algoritmu vážení zvyšuje přesnost a výkon rozmetadla ZA-TS Profis.

Senzor indikující vyprázdnění
Pro kontrolu obou ústí násypek nabízí firma AMAZONE pro rozmetadlo ZA-TS senzory indikující vyprázdnění.

Omezovače pro hraniční rozmetání a rozmetání mimo kolejový řádek

Hydraulický pohon s balíčkem Hydro a až 128 sekcí

Rozmetadla ZA-TS a ZG-TS se systémem Argus Twin
Automatické nastavení optimálního příčného rozhozu

Systém Argus je novinkou, která přináší značná vylepšení ovládání a kvality odváděné práce. U systému Argus pro záznam rozmetacích obrazců se pro monitorování příčného rozhozu využívá radar, jehož činnost neovlivňuje prach ani nečistoty a v rámci praktického využití přináší spolehlivé výsledky. Argus Twin monitoruje

prostřednictvím radarových snímačů umístěných na obou polovinách rozmetadla jak levý, tak i pravý rozmetací obrazec a v případě potřeby upravuje elektrický systém zavádění odděleně pro levou a pravou stranu.

Automatická regulace systému zavádění

Přes terminál ISOBUS se pro rozmetané hnojivo zadává dávka i veškeré další relevantní údaje z rozmetací tabulky. Pro systém Argus se do rozmetacích tabulek dodatečně zapracoval i směr rozhozu za účelem dosažení optimálního příčného rozhozu. Na základě této hodnoty permanentně Argus Twin porovnává, zda rozmetací kotouč skutečně zachovává zadaný směr rozhozu hnojiva. Bude-li se skutečný směr rozhozu hnojiva lišit od „požadovaného“ směru rozhozu, a to z důvodu nepravidelných tvarů hnojiva, opotřebených rozmetacích

lopatek, práce ve svažitém terénu nebo v důsledku rozjíždění a brzdění, rozmetadlo samočinně upraví nastavení systému zavádění – a to pro každou stranu samostatně. K dispozici však musí být elektrické nastavení systému zavádění. Argus Twin lze používat na mechanicky poháněném rozmetadle ZA-TS Tronic nebo ZG-TS Tronic i na rozmetadle ZA-TS Hydro nebo ZG-TS Hydro s hydraulickým pohonem rozmetacích kotoučů.