Amazone agriculture
Isaria
Pichon
Tehnos
Kongskilde
AGRO doprava
OPaLL AGRI
Strautmann
Dondi
Carrarospray
Land Pride
Amazone komunal

Rotační brány a kypřiče Amazone KE,KX,KG

Kategorie: Podmítače a kypřiče

Rotační brány KE optimálně pracují v zoraném terénu a na polích obdělaných kypřičem. Díky značné výšce rámu, absolutně hladké spodní části vany a dlouhým hřebům je zajištěna vysoká světlá výška, takže se stroj může bez problémů pohybovat i v půdě s velkými hroudami. Velmi robustní rotační kypřič KG udržuje nastavenou pracovní hloubku i na těžkých půdách nezávisle na tom, zda se půda oře, kypří nebo vůbec neobdělává, protože hřeby ,,naostro" se samy zakusují do půdy. Hřeby ,,naostro" rozrušují půdu odspodu a nevznikají tak žádné usmýkané roviny.

Prospekty ke stažení

Přehled modelů

Přehled rotačních bran

Vždy správná volba!

Rotační brány a rotační kypřiče jsou stále všestranným zařízením pro přípravu seťového lože. Žádné jiné zařízení pro přípravu půdy není možné použít natolik flexibilně na zoraném i nezoraném poli. V kombinaci s neseným nebo nástavbovým secím strojem představují pro mnohé podniky správné systémové řešení.

Hlavní přednosti nářadí KE, KX a KG

 • Pohonem Long-Life-Drive se rozumí extrémní zatížitelnost převodovky, velké a současně přesné ozubení čelních ozubených kol i přesně vyrobené a vyladěné hřídele a ložisková pouzdra.
 • Díky systému Quick + Safe disponují stroje systémem rychlé výměny hřebů i integrovanou pojistkou při nárazu na kameny.
 • Velký prostor nad držáky hřebů a mezi hřeby samotnými je zárukou optimálního průjezdu přes slámu, zeminu i kameny, a to i v případě značně opotřebených hřebů.
 • Vysoký skříňový profil převodové vany vyrobené ze speciální oceli je extrémně odolný proti deformaci.
 • Držáky hřebů a hřídel jsou vykované z jednoho kusu vysoce kvalitní oceli.
 • Hřídele držáků hřebů jsou osazeny v kuželíkových ložiscích.
 • Rozteč uložení jednotlivých hřídelí je velká.
 • Pro utěsnění na spodní straně se používá speciální těsnicí kazeta vykazující optimální utěsnění a maximální životnost.
 • Stabilní konstrukce definovaná vysokým profilem vany a jejím dvojitým dnem i zavařenými ložiskovými pouzdry je odolná proti zkrutu a dimenzovaná tak, aby mohla dobře absorbovat vysoké síly vznikající při přepravě utužovacích válců a nástavbových secích strojů.
 • Zarovnávací lišta zarovnává nakupenou zeminu mezi rotačními branami a válcem a zatlačuje kameny směrem dolů.
 • Boční plechy zabraňují tomu, aby při práci vnějších hřebů vznikaly hromady nahrnuté zeminy.

Střídavé uspořádání hřebů zaručuje klidný chod stroje

U rotačních bran a rotačních kypřičů AMAZONE jsou hřeby vzájemně umístěny ve speciální šikmé poloze. To zaručuje rovnoměrné drobení půdy a klidný chod stroje. Zamezuje se tak vibracím a zatížení v pracovních špičkách. Stroj se tak šetří, dochází k úsporám pohonných hmot a není třeba příliš vysoký výkon traktoru.

10 rotorů v pracovním záběru 3 m Vám přináší volný prostor a stabilitu