Amazone agriculture
Isaria
Pichon
Tehnos
Kongskilde
AGRO doprava
OPaLL AGRI
Strautmann
Dondi
Carrarospray
Land Pride
Amazone komunal

Secí stroj pro přesný výsev Amazone EDX

Kategorie: Secí stroje / Přesné setí

Požadavky zemědělců na výkon, spolehlivost a pohodlné ovládání secích strojů na přesný výsev neustále rostou. Vyššího výkonu lze dosáhnout pouze prostřednictvím větších pracovních záběrů či vyšší pracovní rychlosti, přičemž technické možnosti v oblasti zvyšování pracovního záběru jsou již téměř vyčerpány. AMAZONE proto prostřednictvím secích strojů na přesný výsev EDX nabízí novou technologii, díky níž lze realizovat vyšší pracovní rychlosti v oblasti od 10 do 15 km/h při konstantní kvalitě ukládání osiva do půdy.

Přehled modelů

Vyšší výkon, vyšší efektivita, nižší náklady

Požadavky zemědělců na výkon, spolehlivost a pohodlné ovládání secích strojů na přesný výsev neustále rostou. Vyššího výkonu lze dosáhnout pouze prostřednictvím větších pracovních záběrů či vyšší pracovní rychlosti, přičemž technické možnosti v oblasti zvyšování pracovního záběru jsou již téměř vyčerpány. AMAZONE proto prostřednictvím secích strojů na přesný výsev EDX nabízí novou technologii, díky níž lze realizovat vyšší pracovní rychlosti v oblasti od 10 do 15 km/h při konstantní kvalitě ukládání osiva do půdy.

Díky dalším technickým novinkám a vyššímu obslužnému komfortu se značně zkrátil i čas na přípravu stroje před vlastní prací. V důsledku tohoto vývoje jsou secí stroje na přesný výsev EDX schopny podávat takové výkony, které jsou ve srovnání s tradičními secími stroji na přesný výsev o 30 až 50 % vyšší. Tím se markantně zvyšuje nejen výkonnost stroje, nýbrž se současně snižují i náklady na provoz traktoru a osobní náklady.

Mnohé argumenty hovoří samy za sebe

 • Kompletní program pro podniky a plochy různé velikosti
 • Pracovní rychlosti do 15 km/h
 • Velké zásobníky na osivo a hnojivo
 • Rychlé plnění, vyprazdňování a změna druhu osiva díky centrálně umístěným zásobníkům na osivo
 • Rychlé plnění zásobníků na hnojivo
 • Centrální seřizování stěrek, volitelně s dálkovým ovládáním přes AMATRON 3
 • Centrální hydraulické seřizování přítlaku na přihnojovací a secí botky, volitelně s dálkovým ovládáním přes AMATRON 3
 • Jednodušší zkouška aplikace hnojiva
 • Centrální terminál AMATRON 3 pro ovládání všech funkcí
 • Kompaktní a rychlé skládání na přepravní šířku max. 3 m
 • Vhodný pro výsev do zoraného, posklizňových zbytků i bezorebný výsev
 • Lze provádět výsev kukuřice, slunečnice, řepky a čiroku

Přesný secí stroj Amazone

Přesný secí stroj EDX

Secí stroj pro přesný výsev Amazone EDX