Amazone agriculture
Isaria
Pichon
Tehnos
Kongskilde
AGRO doprava
OPaLL AGRI
Strautmann
Dondi
Carrarospray
Land Pride
Amazone komunal

Kypřiče Amazone Centaur

Kategorie: Podmítače a kypřiče

Kombinace kypřiče s diskovými branami Centaur s pracovním záběrem od 3 m do 5 m se používá jako multifunkční nářadí na přípravu půdy, které je určené pro mělkou podmítku, základní přípravu půdy i pro kypření půdy do hloubky ornice. Centaur zajistí spolehlivé, intenzivní promíchání posklizňových zbytků s půdou v jakékoliv pracovní hloubce i na plochách, na nichž leží nesklizená sláma.

Prospekty ke stažení

Přehled modelů

Centaur 3001 Super, potřebný výkon traktoru od 150 K, pracovní záběr 3,00 m

Centaur 4001 Super, potřebný výkon traktoru od 200 K, pracovní záběr 4,00 m

Centaur 4001-2 Super, potřebný výkon traktoru od 200 K, pracovní záběr 4,00 m

Centaur 5001-2 Super, potřebný výkon traktoru od 250 K, pracovní záběr 5,00 m