Amazone agriculture
Isaria
Pichon
Tehnos
Kongskilde
AGRO doprava
OPaLL AGRI
Strautmann
Dondi
Carrarospray
Land Pride
Amazone komunal

Radličkové kypřiče Amazone Cenius

Kategorie: Podmítače a kypřiče

Modelová řada kypřičů Cenius zahrnující nesené kypřiče (Cenius) i tažené kypřiče (Cenius-2T/Cenius-2TX) s pracovním záběrem od 4 m do 8 m přináší správné řešení pro téměř veškeré zemědělské podniky. Díky široké paletě různých variant vybavení lze uspokojit téměř veškeré požadavky a současně zajistit perfektní pracovní výsledek.

„Cenius 5003-2TX Super se vedle dobrého zapracovávání posklizňových zbytků do půdy vyznačuje velmi dobrým promícháváním, drobením i zarovnáváním. Přitom je aktivační síla pružinového jištění proti přetížení dostatečná i v případě velké pracovní hloubky. Nabídková paleta pracovních radliček je velmi široká a totéž platí i pro výběr různých typů válců.“
(traction – praktický test stroje AMAZONE Cenius 5003-2TX Super 3/2016)

Přehled modelů

Přehled kypřičů půdy Cenius

Cenius – nová generace kypřičů!

Třetina nákladů zemědělských podniků připadá na oblast přípravy půdy a setí. Narůstající ceny provozních nákladů zemědělcům značně ztěžují situaci.
Celá řada podniků hledá při řešení otázek mechanizace nářadí, které by přineslo úsporu nákladů a současně nabídlo co nejuniverzálnější využití. Řešení přináší nesený kypřič Cenius s pracovním záběrem 3 m, 3,5 m, 4 m, tažené kypřiče Cenius-2T se 4 m pracovním záběrem a Cenius TX s pracovním záběrem 4 m, 5 m, 6 m, 7 m a 8 m. Tyto stroje se používají od mělké podmítky až po hluboké kypření půdy. Díky variabilnímu vybavení kypřiče jej lze přizpůsobit téměř všem pracovním podmínkám. Ve spojení se secí kombinací AMAZONE s aktivní či pasivní přípravou půdy se zde nabízí ideální technika pro minimalizační přípravu půdy.

Hlavní argumenty:

  • Radličkový systém C-Mix je k dispozici pro všechny stroje a nabízí různé radličky určené pro práci v jakýchkoliv pracovních podmínkách a zajišťuje intenzivní promíchání s půdou.
  • Maximální komfort díky hydraulickému nastavení pracovní hloubky, které nabízíme na přání, a viditelná stupnice pro nastavení pracovní hloubky.
  • Zarovnávání pomocí zahrnovaček z pružinové oceli nebo zarovnávacích disků. Disky nabízíme v hladkém nebo ozubeném provedení.
  • Volitelně dodávané krajní disky s možností nastavení potřebné výšky i úhlu, čímž se vytváří optimální přechod v okraji záběru.
  • Bezúdržbové uložení zarovnávacích disků s kluzným kroužkovým těsněním a promazáním pro celou dobu životnosti, sériové jištění krajních prvků proti přetížení.
  • Široká nabídka různých typů válců pro optimální zpětné utužování půdy ve všech lokalitách a za jakýchkoliv pracovních podmínek.
  • Možnost vybavení nástavbovým secím strojem GreenDrill pro výsev jemného osiva a meziplodin.

Srdce kypřiče: Radličky

Spektrum použití kypřičů Cenius sahá od mělké podmítky, přes kypření do hloubky ornice až po přípravu seťového lože.
Nutností jsou přitom samozřejmě kompatibilní radličky. Oddělení vodicího plechu a špičky radličky vede především ke snížení amortizace. V závislosti na typu půdy, lokalitě a vlhkosti budete moci použít 3 až 5 špiček, než budete nuceni vyměnit vodicí plech. Nové vodicí plechy radličkového systému C-Mix se točí do spirály a společně s optimálním rádiusem vodicího plechu garantují perfektní obracení půdy a tím i velmi vysokou intenzitu promíchávání s vynaložením minimálního příkonu.
V podobě rychlovýměnného systému C-Mix-Clip navíc AMAZONE nyní nabízí systém, který umožňuje především snadnou, rychlou a velmi komfortní výměnu radliček, a to téměř bez použití nářadí.

Radličky C-Mix

Obecně rozlišujeme u kypřiče Cenius dvě varianty: Special se střižnými šrouby jako pojistkou proti přetížení a Super s pružinovým jištěním.

Radličky C-Mix-Super

Radličkové pole umístěné uprostřed stroje vytváří společně s pojistkou proti přetížení C-Mix-Super perfektní pracovní obraz i při kypření do hloubky ornice. Aktivační síla těchto pojistných pružin u radliček C-Mix-Super činí 600 kg při výšce zdvihu 300 mm. Efektivně a kontinuálně lze tedy pracovat i za ztížených pracovních podmínek. Pokud by nebyla výška zdvihu činící 300 mm při překonávání velkých kamenů a překážek přesto dostatečná, pak je tu ještě radlička C-Mix-Super opatřená střižným šroubem (jištění proti přetížení).

Radličky C-Mix-Special

Radličky C-Mix-Special jištěné střižnými šrouby představují alternativu pro práci na lehkých a středně těžkých půdách bez kamenů.