Amazone agriculture
Isaria
Pichon
Tehnos
Kongskilde
AGRO doprava
OPaLL AGRI
Strautmann
Dondi
Carrarospray
Land Pride
Amazone komunal

Kompaktní diskové brány Amazone Catros

Kategorie: Podmítače a kypřiče

Kompaktní diskové brány Catros představují ideální řešení pro mělkou přípravu půdy s jejím intenzivním promícháváním. Díky nízké náročnosti na výkon traktoru v rámci pracovního záběru od 2,5 do 12 m lze dosahovat velmi vysoké pojezdové rychlosti, a tudíž i velkého plošného výkonu – při současně velmi ekonomickém provozu a neuvěřitelně nízké spotřebě paliva.

„I v případě maximální pracovní hloubky se zcela odlehčeným válcem je práce stroje Catros+ velmi plynulá. Nezaznamenali jsme ani houpání ani přílišný boční tah.“

Nesené stroje se záběrem od 2,5 m do 6 m

Diskové brány a podmítače Catros Amazone

 

Tažené stroje se záběrem od 4 m do 12 m

 Diskové brány a podmítače Catros Amazone

 

  • Kompletní program nesených strojů se záběrem od 2,5 m do 6 m a tažených strojů od 4 m do 12 m
  • Vysoký plošný výkon díky pojezdové rychlosti do 18 km/h
  • Vysoký výkon a nízký valivý odpor při nízké spotřebě paliva
  • Nabízíme různé disky – hladké i ozubené – pro požadovanou přípravu půdy, Catros a Catros+
  • Pestrá paleta válců splní jakékoliv Vaše přání
  • Vhodné i pro přípravu seťového lože
  • Jednotlivé zavěšení disků za účelem optimálního kopírování terénních nerovností a velmi dobré průchodnosti terénem
  • Sériové jištění před nárazy na kameny prostřednictvím elastických silentbloků
  • Bezúdržbové uložení disků a mazání na celou dobu životnosti

„Potřebný výkon traktoru uvádí AMAZONE 90 KS (66 kW). Chtěli jsme to vědět a úmyslně jsme se rozhodli pro použití lehkého traktoru – 106 KS (78 kW). Traktor jsme zatížili dostatečně těžkým čelním závažím a následně jsme byli nadšeni z toho, že jsme mohli pracovat s pojezdovou rychlostí přesahující dvanáct kilometrů za hodinu i v lehce svažitém terénu.“

Extrémně přesná a extrémně mělká podmítka
Disky podmítače Catrosu s hladkým okrajem jsou ideálním řešením pro provádění přesné, extrémně mělké podmítky s intenzivním promícháváním půdy v hloubce 3 – 12 cm. Tím na jedné straně vytvoříte optimální předpoklady pro klíčení vypadaného obilí a plevele, na straně druhé zajistíte rychlé tlení slámy.

Velké množství posklizňových zbytků
Ozubené disky podmítačů Catros+ s průměrem 510 mm se vyznačují agresivním způsobem pracovní činnosti a spolehlivým zapracováváním posklizňových zbytků i za ztížených pracovních podmínek. Používají se například pro zapracovávání kukuřičné slámy a strniště, obnovu luk rozoráním či při rekultivaci úhoru. Pomocí nářadí Catros+ můžete pracovat v hloubce od 5 cm do 15 cm.

Mimořádně nízká spotřeba paliva
Při práci s diskovým podmítačem Catros se můžete bez problémů pohybovat pojezdovou rychlostí 12 km/h až 18 km/h. Tak můžete dosáhnout vysokého plošného výkonu a snížit potřebnou pracovní dobu na minimum. Výsledný ekonomický výsledek ovšem ovlivňují i spotřeba paliva, amortizace a náklady na opravy. Za účelem získání spolehlivých ukazatelů týkajících se těchto nákladů realizovala společnost AMAZONE po dobu několika let, ve spolupráci s testovacím institutem DLG Groß-Umstadt, příslušná testovací měření. V rámci veškerých prováděných testů se ukázalo, že je provoz Catrosu mimořádně úsporný. Zjištěná spotřeba paliva při podmítce a středně hlubokém obdělávání půdy v hloubce 6 cm činí pouze 4 l/ha, a to v závislosti na typu půdy a topografii terénu. I při přípravě seťového lože se naměřila podobně nízká spotřeba paliva.

Strmě nakloněné disky podmítačů Catros
Poloha disků nářadí Catros je velmi strmá – úhel naklopení přední sekce disků činí 17°, u zadní sekce 14°. Tím se zajistí plynulé předávání půdy promíchané se slámou z první diskové sekce na sekci druhou i prvotřídní promíchání zeminy s posklizňovými zbytky. V porovnání s plošším nastavením disků je úhel odhazování půdy u strmě nastavených disků podstatně menší. Zvířená, promíchaná směs půdy se slámou tak již opět spočívá na povrchu ještě před průjezdem válce.