Amazone agriculture
Isaria
Pichon
Tehnos
Kongskilde
AGRO doprava
OPaLL AGRI
Strautmann
Dondi
Carrarospray
Land Pride
Amazone komunal

Bojujte efektivně proti kukuřičným škůdcům

Na základě monitoringu bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice byl na celé řadě lokalit zaznamenán koncem prvního červencového týdne silný výskyt dospělců bázlivce kukuřičného

Na základě monitoringu bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice byl na celé řadě lokalit jižní Moravy zaznamenán koncem prvního červencového týdne silný výskyt dospělců bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera). Brouci byli detekováni především v okresech, Brno-venkov, Hodonín, Uherské Hradiště a Znojmo. V následujících týdnech se očekává gradace i na dalších lokalitách Moravy a Čech s již tradičním výskytem (Vysočina a jižní Čechy), uvádí ve své zprávě ÚKZÚZ.

Základem agrotechnické ochrany kukuřice proti bázlivci je střídání kukuřice v osevním postupu a nevysévání kukuřice v bezprostředním sousedství loňských porostů kukuřice. Početnost bázlivce kukuřičného je dvakrát až třikrát vyšší na lokalitách, kde se pěstuje kukuřice po kukuřici než v porostech kukuřice, která se pěstuje v osevním postupu. Vhodnou předplodinou pro kukuřici jsou zapojené plodiny, jako jsou obilniny, kde samičky nemají vhodné podmínky ke kladení vajíček. Hluboká orba přispívá k redukci populace bázlivce kukuřičného, naopak redukované zpracování půdy vede ke zvýšení početnosti bázlivce. Orbou a tím převrácením půdy dojde k vymrznutí vajíček. Hledáte-li kvalitní pluhy za rozumnou cenu se širokou výbavou, podívejte se na nabídku pluhů Amazone - Cayros.

Velice důležité se ukázalo i kvalitní zpracování posklizňových zbytků. Pouhé zapravení však nestačí. Nejspolehlivější forma je mulčování strniště při kterém dochází k rozdrcení stonků kukuřic i škůdců samotných a jejich vajíček. Stonky a stébla bývají často ideálním místem pro přezimování mnoha škůdců, zejména zavíječe kukuřičného. Kvalitním mulčováním lze proti nim efektivně bojovat a snížit jejich šanci na přezimování na minimum. V tom vám může pomoci mulčovací kombinace TEHNOS se záběrem 9 m a vysokým hodinovým výkonem.